Felhasználási feltételek - Adatkezelési szabályzat

Adatvédelem

A Kulturcafe.hu ingyenesen és anélkül látogatható, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia.

Nyereményjátékok

A nyereményjátékra beküldött eredményeket a rendszer automatikusan törli, ha az eléri a 6 hónapot. Egy adott nyereményjáték lezárását követően a szerkesztőség "törli" a nyertesek listáját!

A Weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött. A regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása kötelező, míg más adatok (pl. név, születési év) megadása a regisztrációnak nem előfeltétele. A Kulturcafe.hu adatvédelmi szabályzata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján készült, a jelen szabályzatban nem említett esetekben a megjelölt törvény rendelkezései irányadóak..

Kezelt adatok köre: az olvasó/felhasználó neve és e-mail címe.
Az érintett bármikor, indokolás nélkül, elektronikus úton kérheti személyes adatainak vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül intézkedik az érintett általa kezelt személyes adatainak helyesbítéséről, módosításáról vagy törléséről.

A Weboldalon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve a Kulturcafe.hu statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket a Kulturcafe.hu semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján személyesen azonosítható lennél, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

A site-on található tartalom a Kulturcafe.hu illetve az, azt üzemeltető cég tulajdonát képezi és a Kulturcafe.hu előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel!

Felelősségkizárás

A Weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a Weboldalon hozzáférhető tartalom (ideértve a Weboldal működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért a Kulturcafe.hu által felhasznált nagyszámú forrás rendszeres és folyamatos ellenőrzésének lehetetlensége miatt - a Kulturcafe.hu nem felel. A portálom nyújtott szolgáltatások keretében közzétett írásokért a Kulturcafe.hu semmilyen felelősséget nem vállal.

Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

A portálon elhelyezett képek, logók és szöveges információk szerzői jogvédelem alá esnek. Utánközlésük, bármilyen formában történő tárolásuk, harmadik fél részére történő továbbadásuk, adatbázisokban történő tárolásuk szigorúan tilos és kizárólag a Kulturcafe.hu előzetes írásbeli engedélye alapján lehetséges!